Autodesk Inventor 2022 – kaj je novega?

Inventor 2022 prinaša številne izboljšave, ki vam pomagajo pri reševanju izzivov načrtovanja izdelkov in vam omogočajo, da v krajšem času naredite več.

SPLOŠNE IZBOLJŠAVE

Inventor 2022 vsebuje nekaj s strani strank najbolj zahtevanih izboljšav, kot so stanja modelov (Model States), boljša grafična zmogljivost, lastnosti na nivoju primerkov, izboljšave pri izrisih in še veliko več.

Stanja modelov (Model States): v istem kosu ali sestavu lahko ustvarite različne stanja modela. Tako lahko na primer znotraj komponente shranite njena različna proizvodna stanja: ulitek, ulitek z grobimi obdelavami, ulitek z dodelanimi izvrtinami… Podobno lahko znotraj ene komponente shranite tudi pločevine v različnih stanjih. Vsako stanje modela lahko povežete tudi z izrisom. Pri sestavih stanja nadomeščajo prejšnje Level of Detail s pomemebno spremembo – vsako stanje ima ločeno, usklajeno kosovnico.

Lastnosti na nivoju primerka (instance properties): dodelite lahko lastnosti posameznim primerkom komponent. Recimo, da imate v sestavu 5 ventilov, ki so vsi isti kos, a bi vsakemu želeli dodeliti unikatno oznako. V Inventorju 2022 lahko vstavite 5 primerkov iste komponete, a v sestavu vsaki pripišete drugačno oznako.

• Izboljšave osenčenih pogledov: na risbi lahko uporabite lahko slog osvetlitve iz 3D modela.

• Možnosti pogledov na risbah: prenesite nastavitev kamere in 3D opombe

• Zmogljivost: Številna področja so izboljšala delovanje (odpiranje modelov, senčenje, določene uperacije uporabljajo grafični procesor za pohitritev delovanja)

• iLogic: podpira stanja modelov in lastnosti primerkov ter druge nove funkcije

• Oblikovanje besedil: poenoten videz oken, ki omogočajo deloz besedili

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Na osnovi raziskav načina uporabe ukazov je v Inventorju 2022 izboljšan uporabniški vmesnik za ukaze, kot so Fillet, Constraints, Model simplification in še nekateri drugi, da je Inventor lažji za uporabo kot kdaj koli prej.

Fillet – klasično pogovorno okno ukaza je boljo učinkovitost nadomeščeno z novim ukaznim panelom

• Informacije o stopnji omejitve komponent – komponente v brskalniku imajo s pomočjo ikon označeno stanje omejitve.

• Poenostavitve – Nov ukaz Simplify nadomešča Shrinkwrap in Shrinkwrap Substitute s poenostavljenim potekom dela.

POVEZLJIVOST

Inventor 2022 nudi nove možnosti izmenjave modelov z drugimi sistemi, kot sta Revit in Fusion 360:

• Izmenjava z Revit-om: Nov specializiran potek dela omogoča poenostavitev modelov kot del izvoza v Revit RVT.

• Izmenjava s Fusion 360: Nov potek dela olajša skupno rabo komponent IPT s Fusion Team in Fusion 360.

• Podpora za QIF: Nova možnost izvoza v format QIF (Quality Information Framework), ki vsebuje podatke za prozvodnjo (PMI – Product and manufacturing information)