AutoCAD 2022 – kaj je novega?

AutoCAD 2022 ob novih možnosti načina dela ter sodelovanja prinaša tudi tehnični predogled (technical preview) novega 3D pogona:

Trace – okolje za sodelovanje in označevanje risb podprto tako v AutoCAD web in mobile aplikacijah, kot tudi na namizni aplikaciji. Omogoča dodajanje opomb, ki pa so ločene od same risbe.

Count – hitro štetje objektov v risbi. Rezultat se lahko vključi kot tabela v samo risbo.

Plavajoča okna – okno z risbo lahko sedaj odpnete iz AutoCADa in ga prosto prestavljate po zaslonu ali zaslonih – zelo uporabno za razporejanje risb po več zaslonih.

Deljenje risbe (Share current drawing) – deljenje kopije risbe v vključenimi vsemi zunanjimi referencami, fonti itd. Vsakdo, ki mu posredujete spletno povezavo, ima dostop do risbe. Dostop lahko omejite zgolj na pregledovanje ali pa omogočite urejanje in shranjevanje kopije risbe. Povezava do risbe samodejno poteče po 7 dneh.

Predelano začetno okno AutoCADa – bolj prijazna in z ostalimi produkti usklajena začetna stran, ki vsebuje najbolj pogoste ukaze: odpiranje obstoječih in izdelava novih risb, dostop do tem za učenje ter dostop do pomoči in forumov.

Tehnični predogled (technical preview) novega 3D pogona – AutoCAD 2022 vključuje tehnični predogled popolnoma novega 3D pogona, ki izkorišča zmogljivosti sodobnih grafičnih (GPU) in večjedrnih centralnih (CPU) procesorjev. Ta pogon bo morda v prihodnosti nadomestil obstoječega, a pred tem želi Autodesk pridobiti odzive in pripombe uporabnikov.

Autodesk Inventor 2022 – kaj je novega?

Inventor 2022 prinaša številne izboljšave, ki vam pomagajo pri reševanju izzivov načrtovanja izdelkov in vam omogočajo, da v krajšem času naredite več.

SPLOŠNE IZBOLJŠAVE

Inventor 2022 vsebuje nekaj s strani strank najbolj zahtevanih izboljšav, kot so stanja modelov (Model States), boljša grafična zmogljivost, lastnosti na nivoju primerkov, izboljšave pri izrisih in še veliko več.

Stanja modelov (Model States): v istem kosu ali sestavu lahko ustvarite različne stanja modela. Tako lahko na primer znotraj komponente shranite njena različna proizvodna stanja: ulitek, ulitek z grobimi obdelavami, ulitek z dodelanimi izvrtinami… Podobno lahko znotraj ene komponente shranite tudi pločevine v različnih stanjih. Vsako stanje modela lahko povežete tudi z izrisom. Pri sestavih stanja nadomeščajo prejšnje Level of Detail s pomemebno spremembo – vsako stanje ima ločeno, usklajeno kosovnico.

Lastnosti na nivoju primerka (instance properties): dodelite lahko lastnosti posameznim primerkom komponent. Recimo, da imate v sestavu 5 ventilov, ki so vsi isti kos, a bi vsakemu želeli dodeliti unikatno oznako. V Inventorju 2022 lahko vstavite 5 primerkov iste komponete, a v sestavu vsaki pripišete drugačno oznako.

• Izboljšave osenčenih pogledov: na risbi lahko uporabite lahko slog osvetlitve iz 3D modela.

• Možnosti pogledov na risbah: prenesite nastavitev kamere in 3D opombe

• Zmogljivost: Številna področja so izboljšala delovanje (odpiranje modelov, senčenje, določene uperacije uporabljajo grafični procesor za pohitritev delovanja)

• iLogic: podpira stanja modelov in lastnosti primerkov ter druge nove funkcije

• Oblikovanje besedil: poenoten videz oken, ki omogočajo deloz besedili

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Na osnovi raziskav načina uporabe ukazov je v Inventorju 2022 izboljšan uporabniški vmesnik za ukaze, kot so Fillet, Constraints, Model simplification in še nekateri drugi, da je Inventor lažji za uporabo kot kdaj koli prej.

Fillet – klasično pogovorno okno ukaza je boljo učinkovitost nadomeščeno z novim ukaznim panelom

• Informacije o stopnji omejitve komponent – komponente v brskalniku imajo s pomočjo ikon označeno stanje omejitve.

• Poenostavitve – Nov ukaz Simplify nadomešča Shrinkwrap in Shrinkwrap Substitute s poenostavljenim potekom dela.

POVEZLJIVOST

Inventor 2022 nudi nove možnosti izmenjave modelov z drugimi sistemi, kot sta Revit in Fusion 360:

• Izmenjava z Revit-om: Nov specializiran potek dela omogoča poenostavitev modelov kot del izvoza v Revit RVT.

• Izmenjava s Fusion 360: Nov potek dela olajša skupno rabo komponent IPT s Fusion Team in Fusion 360.

• Podpora za QIF: Nova možnost izvoza v format QIF (Quality Information Framework), ki vsebuje podatke za prozvodnjo (PMI – Product and manufacturing information)